Privatlivspolitik


Persondataerklæring for Adstate AS

Denne persondataerklæring beskriver dine persondatarettigheder og vores ansvar for at overholde disse. Erklæringen gælder for alle tjenester, som Adstate AS tilbyder og driver.


Behandlingsansvarlig

Den administrerende direktør Pål Reinert Bredvei er på vegne af Adstate AS behandlingsansvarlig for selskabets behandling af personoplysninger.


Personoplysninger, som gemmes

Vi gemmer følgende personoplysninger relateret til brugen af tjenesterne (på vegne af kunder og partnere);

Dødsannoncer: Alt indhold, inklusive navne på pårørende, som nævnes i annoncen.

Mindesidens administrator: Navn og e-mailadresse, samt adgangskode i krypteret form.

Mindeside: Mindesiderne baserer sig på brugergenereret indhold, som mindeord og tændte lys. Hvis brugeren selv opgiver sit navn eller anden persondata, gemmes disse.

Donationer: Al information om giveren og gaven. Kredittkortinformation gemmes ikke af os, men af vores partnere til formidlingen af betalingen.

Blomster: Al information om giveren og købet.

Kredittkortinformation gemmes ikke af os, men af vores partnere til betalingsformidling.

Begravelsesplanlægger på nettet: Alle de oplysninger, brugeren lægger op.

Om vores kunder og partnere (begravelsesforretninger, aviser/medier, donationsmodtagere gemmer vi navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og korrespondance på.

Formål med behandlingen

Vi behandler oplysningerne for at kunne overholde vores forpligtelser ifølge aftale med vores kunder og brugere.

Desuden benytter vi dine personoplysninger til at give dig information, tilbud og service i forbindelse med dit køb, via e-mail, telefon og sms.

Grundlaget for behandlingen

Grundlaget for behandlingen af personoplysninger er vores aftaleforpligtelser.

Brugen af personoplysninger til markedsføring o.l. sker på grundlag af en samtykke. En sådan samtykke afgives frivilligt og kan senere trækkes tilbage.

Indhentning af personoplysninger

Vi gemmer de personoplysninger, du har afgivet til vores ansatte og/eller på vores websider i forbindelse med din brug af tjenesterne.

Vi bruger cookies på vores websider for at give den besøgende den bedst mulige brugeroplevelse og service. Loven om elektronisk kommunikation kræver, at vi informerer vores besøgende om brugen af cookies. Læs mere om brug af cookies her.

Udlevering af oplysninger til tredjeparter

Til overholdelse af vores forpligtelser ifølge aftalen udleveres de fornødne oplysninger til vores samarbejdspartnere, for eksempel: begravelseforretninger, blomsterleverandører, modtagere af donationer, pårørende osv.

Derudover vil der efter behov videregives data til vores udviklere og supportmedarbejdere i lande uden for EU/EØS. Vi har indgået aftaler med underleverandører uden for EU med standardvilkår, som er udarbejdet af EU-Kommissionen for på bedste måde at varetage dine persondatarettigheder, så personoplysningerne behandles i tråd med EU's regler.

Udover dette vil vi ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde udlevere personoplysninger til andre, medmindre vi er retsligt forpligtet til det.

Den registreredes rettigheder

Der gøres opmærksom på, at du kan forlange indsigt i og udlevering, rettelse og sletning af dine personoplysninger.
Der kan klages til Datatilsynet, hvis behandlingen er i strid med dine rettigheder.

Informationssikkerhed

Vi sikrer dine personoplysninger ved både fysisk og virtuel adgangs- og tilgangskontrol. Adgangskoden og vigtige data krypteres, adgangen begrænses med adgangskodebeskyttede brugerrettigheder. Det fysiske serverrum er aflåst. Adstate har udarbejdet sin egen politik for informationssikkerhed.

Ændringer

Denne persondataerklæring kan ændres, så længe dette er nødvendigt for at afbøde fejl og efterleve juridiske krav.

Kontaktoplysninger

Henvendelser om vores behandling af personoplysninger kan sendes skriftligt til følgende adresser: personvaerndk@adstate.com

Adstate AS
Storgata 2
3210 Sandefjord, Norge
Drives i Danmark af
Nordic Funeral
Hirsevænget 6
7870 Roslev
CEO Karsten Saugstrup Nielsen